GEBRUIKSAANWIJZING

LCD DISPLAY

                Instruction Manual

            Classic Digital LCD Automatic Aerosol Dispenser

 

Model: 106


Gebruiksaanwijzing dispenser 

Belangrijke mededeling: Voor het gebruik van dit product raden wij U aan de handleiding zorgvuldig door te lezen! 

Belangrijk: Spuitbus pas plaatsen nadat je het apparaat ingesteld hebt. Houd het apparaat van u af als u het aan zet!!

Let op: Vissen en Reptilelen kunnen niet tegen Insect Free!!!

Haal het witte kunststof slotje uit het apparaat!

1. Het toestel wordt bestuurd door een digitaal geïntegreerd circuit. Het is een multifunctioneel automatische dispenser met een Lcd-scherm. 

2. De techniek van dit apparaat is van het nieuwste ontwerp en is van toonaangevende internationaal niveau met een hoge kwaliteit en een laag stroom gebruik. 

PRODUCT KENMERKEN: 

(1) Multifunctioneel: Dit apparaat met een instelbaar spuit systeem, heeft een korte stroomuitval geheugen dat automatisch onthoud hoe vaak er nog gesprayd moet worden na een stroomuitval. 

(2) Handig om te gebruiken: U kunt het toestel programmeren op basis van praktische voorwaarden. Het is niet noodzakelijk om het te resetten, als u de batterijen binnen 1 minuut vervangt. 

UITGANGSPUNTEN: 

Standaard staat het apparaat ingesteld om per 15 min eenmaal te sprayen. Druk op On. 

Het beste resultaat krijg je door 24 uur per dag het apparaat aan te laten staan tussen de 15 en 30 minuten sprayen.

Om de interval tijd te wijzigen druk je op de mode knop totdat je interval ziet staan, daarna pas je met de minuten knop te tijd aan, even wachten. Druk op on en het apparaat is ingesteld.

Doet het apparaat niet wat u wil druk dan de resetknop en aan/uit te gelijk in. Daarna weer inschakelen.

 

Functies van de zeven knoppen, (LED) light diode en (LCD) liquid Crystal display. 

1.RESET: Deze knop kan vorige instellingen en toepassingsprogramma's wissen, om voor U de gewenste programma’s te installeren. 

2.SPRAY: Installeer de batterijen, druk op deze knop en de dispenser zal een keer spuiten.  

3.MODE: De volgende modellen zullen verschijnen op het Lcd-scherm wanneer u op deze knop START, STOP, SPRAY, INTERVAL, WEEK, KLOK. 

 

 II

4.WEEK: 7 dagen in de week of van maandag tot vrijdag

5.Clock: Druk op de knop MODE totdat CLOCK in de rechterhoek verschijnt, druk dan op de HOUR en MIN knoppen tot de juiste tijd verschijnt. Druk vervolgens op de WEEK knop om de dag van de week in te stellen totdat de gewenste dag verschijnt. Voorbeeld: 1 is maandag, 2 is dinsdag, ...... 7 is zondag. 6: ON / OFF: Twee soorten staten zal verschijnen wanneer u op deze knop, namelijk het openen of sluiten. Toen de toestand van MODE, de ON / OFF-knop ook de dagen van de week te controleren werkdag of vrij dag.!

7. LED indicator: Het groene lampje knippert in de normale stand en die knippert 3 keer voordat hij gaat spuiten, het rode licht zal knipperen wanneer er 3000 keer gespoten is, dit betekend dat de spuitbus op is en de spuitbus vervangen moet worden. 

8. (LCD) Liquid Crystal Display: In de normale stand kan het de tijd weer te geven. Wanneer de batterij presentatie grafiek in de linker onderkant laat blijken dat de stroom niet genoeg is, zullen de batterijen vervangen moeten worden. 

INSTELLEN. 

1. Stel het start of stop tijdstip van het spuiten in: Druk op de MODE-knop, als START wordt weergegeven op het Lcd-scherm, drukt U op de HOUR en MIN knoppen voor de in te stellen starttijd; Druk nogmaals op de MODE-knop, wanneer STOP wordt weergegeven op het Lcd-scherm, drukt u op de HOUR en MIN knop om de stop tijd in te stellen. 

2. Controleer de tijden van spuiten en herstellen: Druk op de MODE-knop, wanneer SPRAY verschijnt op het Lcd-scherm, zullen de tijden van de bespuiting ook worden weergeven op het Lcd-scherm. Over het algemeen kan er 3000 keer gespoten worden met één spuitbus. Om de tijden van het spuiten te wissen, drukt U achtereenvolgend tweemaal op de AAN/UIT knop (Handleiding bij het vervangen van een nieuwe spuitbus). 

3. Instelling Interval van Spuiten: Druk op de MODE-knop, wanneer INTERVAL verschijnt op het Lcd-scherm, drukt u op de knop uur en de knop minuut om het interval spuiten afzonderlijk (het interval bereik is 1 - 59 minuten) in te stellen. 

4. U kunt kiezen of 7 dagen per week of alleen de werkdagen. Standaards staat het apparaat op 7 dagen per week. Instellen van de werkdagen in een week: Druk op de MODE-knop, wanneer WEEK verschijnt op het Lcd-scherm, dan ziet u de cijfers 1 t/m 7. drukt u nogmaals op WEEK dan ziet u de cijfers 1 t/m 5. 10 seconden wachten en apparaat sprayt nu alleen op werkdagen.


5. Instellen van de tijd en de week: Druk op de MODE-knop, wanneer CLOCK verschijnt op het Lcd-scherm, drukt U op de

HOUR en MIN knoppen om de huidige tijd in te stellen, druk dan op de WEEK knop om de week in te stellen. 

DE BASISPARAMETERS 

A. De Maat: (Lengte x Breedte x Hoogte) 80mm x 91mm x 235mm.

b. Als de interval op  15 minuten is ingesteld gedurende 24 uur per dag, gaat 1 bus Insect Free ca. 30 dagen mee

 

 

OPHANGEN: 

Om de werking van de dispenser zo efficiënt mogelijk te laten zijn is het beter om het apparaat ca 20 cm onder het plafond op te hangen. Een apparaat is voldoende voor c.a. 80 m2 en 200m3

Wijze van installeren: Het bevestigen van de dispenser door de schroeven. 

OPERATION: 

a. Draai het slot gesp naar de plaats van OPEN, en haal de gesp van het slot. Druk vervolgens op de knop bal-vorm op de bovenkant van het apparaat om het deksel te openen. b. Nadat de nieuwe batterijen 2 x D geplaatst, drukt u op de RESET-knop voor de eerste wering. c. Druk op de ON / OFF-knop om het apparaat te maken aan de toestand van de UIT. d. Druk op de knop MODE om de manier van werken, zoals tijd, interval, en de week in te stellen. e. Plaats de spuitbus in de dispenser, druk dan op de ON / OFF-knop om het apparaat aan te zetten, dan zal het apparaat werken zoals je het hebt ingesteld. f. Sprayknop om een paar keer te testen (let op: niet in de spray opening van het apparaat kijken)  g. Sluit het deksel, steek de klok gesp in en draai de klok gesp naar de plaats van CLOSE met een sleutel, haal de sleutel uit en plaats deze op een veilige plaats. 

LET OP: 1. Bij het plaatsen van de batterijen, moet de positieve en de negatieve pool van de batterij volgens tekening op het apparaat geplaats worden. 2. Druk op de ON / OFF-knop totdat de toestand van OFF verschijnt op het Lcd-scherm voordat u de spuitbus plaatst

 

 IV

 

3. De tijd voor het vervangen van de batterijen moet binnen 1 minuut. Duurt dit langer dan dient u het apparaat weer opnieuw in te stellen. 4. Let op, kijk niet in de spray opening van het apparaat, wanneer deze in werking is. 5. Zet eerst het apparaat op OFF of neem de batterijen er uit wanneer het niet gebruikt word tevens is het verstandig als het apparaat langere tijd uit staat om het spuitbusje er uit te halen. 6. Wanneer het apparaat weer gebruikt word, plaats dan eerst de batterijen, plaats dan de spuitbus.